MENU
Aula_close Layer 1

Medieetik

Princip for medie etik

Formål
At eleverne opnår viden og modenhed til at begå sig på de sociale medier.

Mål
Opøve eleverne i konkrete handlemuligheder på de sociale medier.
Hvert team beskriver hvordan princippet praktiseres. Deadline 1. november 2017, så dokumentation kan
indgå i revision af princippet november 2017

Gennem undervisning skal vi understøtte eleverne i:
God tone på nettet.
Helt konkret undervise i hensigtsmæssig sprogbrug og det at sortere i, hvad der lægges og hentes på nettet.
Overveje modtageren – hvordan kan det opfattes
Hvilket budskab ønsker man at sende og hvilke konsekvenser kan det få. Eksempelvis, skriv kun det som du
ville sige direkte til folk.
Hvad er mobning på nettet? Hvilke konsekvenser kan det medføre?
Samarbejde med relevante parter i formidling af sociale spilleregler på nettet (Ex. SSP)
Formidle viden om det at dele på nettet – en gang på nettet altid på nettet

Det lovgivningsmæssige
Hvad er lovligt?
Overholde aldersgrænser
Optage og dele billeder på nettet – hvad er lovligt?
Konsekvenser af at misbruge andres koder og personfølsomme oplysninger.

Samarbejde mellem skole og hjem
Inddragelse af forældrene. Samarbejde udvidet og fleksibelt med forældrene
Rammer for medier: hvor og hvornår anvender vi? Hvad skal telefonen bruges til i skolen/hjemme
SSP anbefaler at medier ikke er på værelset
Forældremøder – drøftelser sammen med eleverne

Besluttet i Skolebestyrelsen 8. november 2016