Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi for Kløver-Skolen

Baggrund:

På Kløver-Skolen har vi stort fokus på trivsel for elever og medarbejdere. Alle børn har ret til værdighed og til ligeværd. Det betyder for os, at alle børn skal trives og have det godt.

Skolen ønsker at fremme, at eleverne er glade, trygge og tolerante. Det gør vi ved, at der er åbenhed om elevernes forskelligheder, så der kan skabes gensidig forståelse og respekt herfor.

Formål:

At sikre at Kløver-Skolen er et sted, hvor alle elever kan føle sig trygge og trives.

Målsætning:

Skal man undgå mobning kræves der en fælles indsats. På skolen inddrages forældre, elever og ansatte i arbejdet med, at skabe et godt og trygt miljø.

Definitioner:

Mobning: Der tales grundlæggende om mobning, når en person fysisk eller psykisk gentagne gange i en periode udsættes for krænkende handlinger fra én eller flere personer.

Mobning kan også foregå digitalt.

Forebyggelser:

Skolen:

 • Alle voksne siger fra ved dårlig opførsel, nedladende kommentarer eller udelukkelse fra fællesskabet.
 • Eleverne laver i samarbejde med klassens personale regler for god opførsel i klassen.
 • Klassens trivsel er et fast punkt på forældremøderne
 • Elevens trivsel er et fast punkt ved skole/hjem samtalerne
 • Der arbejdes med den gode opførsel på de sociale medier
 • Klassens personale har fokus på trivsel og opførsel i undervisningen evt. som tema/emne uge
   

Forældre:

 • Forældrene støtter op om klassens trivsel ved, at der tales pænt om klassekammerater, andre forældre og skolen.
 • Forældrene skal hjælpe deres barn med at skabe sociale relationer.
 • Forældrene engagerer sig i deres barns færden på de sociale medier.
 • Forældrene reagerer, hvis de oplever, at der er dårlig opførsel på de sociale medier.
   

Handleplan:

Handleplanen træder i kraft, hvis der forekommer mobning.

 • Personalet er forpligtiget til at gribe ind, hvis der forekommer mobning.
 • Ledelsen orienteres straks og inddrages om nødvendigt.
 • Der iværksættes en indsats i elevgruppen.
 • Der afholdes samtaler med de involverede elever.
 • Skolen og de involverede børns forældre samarbejder. Skolen har ansvaret for at etablere samarbejdet.
 • Hvis ikke løsninger kan findes på anden vis, inddrager skolen de sociale myndigheder, SSP, inklusionsmedarbejdere fra skoleforvaltningen eller PPR.
 • Ledelsen har det endelige ansvar.

 

Godkendt i Skolebestyrelsen

September 2022

Revideres næste gang september 2024.