Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kulturelle aktiviteter

Princip for kulturelle aktiviteter

Formål:

 § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

 

Mål:

Eleverne præsenteres for og deltager i en bred vifte af kulturelle aktiviteter/arrangementer.
Det kan være aktiviteter på skolen, hvor vi får kunstnere og kulturpersoner på besøg eller aktiviteter ude af huset.
Det kan være sociale arrangementer for en klasse, en afdelinger flere afdelinger. Ex ”skolefest”, hvis det er muligt og giver mening.
Vi benytter os af de tilbud der i Sønderborg Kommune og på egnen eksempelvis Vidensby, samarbejde med foreninger og lokale arrangementer. Vi skal også tænke grænseoverskridende samarbejde.
Der afsættes hvert år midler i budgettet til indkøb af teater og musikforestillinger således, at alle elever som minimum tre gange i grundskoleforløbet oplever levende musik og teater. 

Eksempler på hvad ”viften” kan indeholde:

Skolen deltager i ”Musik i tide”-arrangementer.
B-afdelingens samlinger, lokale aktører ”er på”. (elever, personale, forældre og gæster).
Biblioteksbesøg.
Museumsbesøg som Dannevirke, Den Gamle by i Aarhus og Ribe Vikingemuseum.
Biografforestillinger.
Idrætsdag i Åbenrå.
Lejrskoler/hytteture.
Naturskolebesøg/haver til maver.
Skolefest for en og/eller flere afdeling(er).
Sfo-fest hvert efterår.
Åbent Hus ifm. temauge hvert forår.

 

Besluttet i Skolebestyrelsen april 2017
Justeret og besluttet i Skolebestyrelsen maj 2021