Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kommunikation mellem skole og hjem

Princip for kommunikation mellem skole og hjem

Med baggrund i forvaltningslovens kapitel 3, 4 og 5, som handler om orientering af forældre, forældrenes ret til aktindsigt samt ret til råd og vejledning:

Alle henvendelser til forældrene, hvor forældrene kan opleve budskabet som mindre behageligt skal foregå på et direkte personligt plan, helst ansigt til ansigt, men i erkendelse af at denne daglige kontakt ikke altid er til stede, så som minimum telefonisk, med mulighed for at mødes.

Sådanne henvendelser bør, hvor udsættelse ikke gør væsentlig forskel ske mandag, tirsdag, onsdag i dagtimerne, således at det eventuelt er muligt at mødes hurtigt og inden for en overskuelig tid. Det skal tilstræbes, at sagen kan afsluttes, eller et positivt samarbejde kan være etableret inden weekenden.

Beskeder sendes via Aula. Beskeder på Aula eller andet skriftlighed bør som udgangspunkt undlades til denne type beskeder, og man bør som medarbejder altid overveje om en besked kan give anledning til undren eller frustration hos forældrene. Har man som medarbejder den mindste fornemmelse af, at dette kan være tilfældet, bør man i stedet bede om et møde eller ringe til forældrene. Dette hensyn gælder også fra forældre til skole, hvor forældrene kan bede om at blive ringet op eller ringe og give besked ved skolens kontor.

Det er naturligvis vigtigt i forbindelse med en sådan samtale, at samtalen afvikles på en anerkendende og konstruktiv måde. Er forældrene uenige med medarbejderne, skal forældrene oplyses om, at de kan klage til skolens leder. Der skal naturligvis udarbejdes et skriftligt notat over samtalen, som tilgår forældrene i kopi.

Vi voksne er rollemodeller og derfor har vi en forventning om, at al kommunikation, mundtlig som skriftlig, mellem skole og hjem foregår i et sobert sprog og er løsningsorienteret. Kvaliteten af kommunikationen er skolens ansvar.

I de tilfælde, hvor forældrene ønsker at lydoptage en samtale, vil vi som skole som udgangspunkt også optage samtalen. Vi gør opmærksom på i disse situationer, at lydoptagelser kræver en mere formel kommunikation, for at undgå misforståelser.

 

Godkendt i Skolebestyrelsen september 2022.

Tages op igen september 2024