MENU
Aula_close Layer 1

Kommunikation mellem skole og hjem

Princip for kommunikation mellem skole og hjem

Med baggrund i forvaltningslovens kapitel 3, 4 og 5, som handler om orientering af forældre,
forældrenes ret til aktindsigt samt ret til råd og vejledning:

Alle henvendelser til forældrene, hvor forældrene kan opleve budskabet som mindre
behageligt skal foregå på et direkte personligt plan
, helst ansigt til ansigt, men i erkendelse af at
denne daglige kontakt ikke altid er til stede, så som minimum telefonisk, med mulighed for at
mødes.

Sådanne henvendelser bør, hvor udsættelse ikke gør væsentlig forskel ske mandag, tirsdag, onsdag i
dagtimerne, således at det eventuelt er muligt at mødes hurtigt og indenfor en overskuelig tid. Det
skal tilstræbes, at sagen kan afsluttes, eller et positivt samarbejde kan være etableret inden
weekenden.

Sms bruges ikke som kommunikation. Beskeder sendes via intra. Skole-intra eller andet skriftlighed
bør som udgangspunkt undlades til denne type beskeder, og man bør som medarbejder altid
overveje om en besked kan give anledning til undren eller frustration hos forældrene. Har man som
medarbejder den mindste fornemmelse af, at dette kan være tilfældet, bør man i stedet bede om et
møde eller ringe til forældrene.

Det er naturligvis vigtigt i forbindelse med en sådan samtale, at samtalen afvikles på en
anerkendende og konstruktiv måde. Er forældrene uenige med medarbejderne, skal forældrene
oplyses om, at de kan klage til skolens leder. Der skal naturligvis udarbejdes et skriftligt notat over
samtalen, som tilgår forældrene i kopi.

Vi voksne er rollemodeller og derfor har vi en forventning om, at al kommunikation, mundtlig som
skriftlig, mellem skole og hjem foregår i et sobert sprog og er løsningsorienteret. Kvaliteten af
kommunikationen er skolens ansvar.

Derudover anvender vi Sønderborg Kommunes retningslinjer for kommunikation.

Godkendt i Skolebestyrelsen
Oktober 2018