MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

Vi har alle et fælles ansvar for, at skolens fysiske og psykiske
undervisningsmiljø er trygt og velfungerede. Det er den voksne, som
bestemmer.

God omgangstone: Vi forventer at alle snakker ordentligt til hinanden og
behandler hinanden med respekt.

Fysiske rammer: Vi anvender bygninger, inventar og materiel til rette
formål. Vi hjælper hinanden med at passe på fælles faciliteter og holde
orden.

Eleverne møder til tiden. Der føres protokol over forsømmelser. Har
eleverne ulovlige eller mange forsømmelser kontakter vi forældrene.

Godkendt i Skolebestyrelsen
Januar 2017

Tages op igen januar 2018