Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Brug af mobiltelefoner og tablets i skoletiden

Generelt: Børnene medbringer mobiltelefoner og tablets under eget ansvar

Børnehaveklasse til og med 3. klasse:

Mobiltelefonen, tablets o. lign afleveres og opbevares i et aflåst skab i klassen.

Ovenstående gælder også i frikvartererne, da Kløver-Skolen har fokus på elevernes trivsel og sundhed. For at få den optimale trivsel er det vigtigt for eleverne, at de leger og færdes sammen uden udefrakommende forstyrrelser så som sms´er, telefonopkald og lignende.

Da mobilen er ved at blive en større del af undervisningen, skal den selvfølgelig kunne bruges i timerne, men kun når en voksen giver lov.

4. til 10. klasse:                                                        

Mobiltelefonen tablets o. lign afleveres og opbevares i et aflåst skab i klassen.

Mobiltelefonen må bruges i pauserne, men eleverne skal være opmærksomme på:

 

  • at sms´er og rundsendebeskeder, der omtaler en anden elev, personale eller lignende på en grov og nedladende måde opfattes som mobning og kan retsforfølges.

 

  • at video/lydoptagelser og billeder på mobilen af andre end eleven selv, ikke er tilladt

 

 

 

Mobilen, tablets o. lign. er en del af undervisningen. Personalet sætter rammerne for brug af devises i undervisningen.

Eleverne kan kontakte deres forældre/pårørende i undervisningstiden efter aftale med personalet i klassen. Alle klasser har mobiltelefon, som kan benyttes til dette.

Henvendelse til eleverne fra forældre/pårørende foregår i pauserne. Er der behov for akut henvendelse kontaktes klassens telefon og/eller skolens kontor.
 

Elever der ikke følger skolens politik for brug af mobiltelefon, tablets o. lign.:

  • Hvis en elev tages med en tændt mobiltelefon, tablet o. lign. i en time, uden at have tilladelse af personalet til at bruge den, inddrages mobiltelefonen resten af dagen.

Mobiltelefonen, tablet o. lign. kan afhentes af eleven på skolens kontor

  • Hvis en elev gentagne gange tages med en mobiltelefon, tablet o. lign. i en time eller i gang med at bruge foto-/lyd-/videofunktionen i skoletiden, inddrages mobiltelefonen, tablet o. lign. resten af dagen og en medarbejder fra klassen kontakter hjemmet.

Mobiltelefonen, tablet o. lign. afhentes af eleven på skolens kontor.

  • Hvis overtrædelse fortsætter inddrager skolens ledelse telefonen og hjemmet indkaldes til samtale.

Mobiltelefonen, tablets o. lign. afhentes af forældrene på skolens kontor.

Medarbejdere:

Vi ønsker at fremstå som et godt eksempel for eleverne. I arbejdstiden må mobiltelefonen   benyttes som arbejdsredskab.
 

Justeret og besluttet i Skolebestyrelsen september 2021

Evalueres marts 2019

Besluttet i Skolebestyrelsen marts 2018