MENU
Aula_close Layer 1

Lejrskole

Princip for afholdelse af lejrskoler

Lejrskole defineres som socialt – fagligt undervisningsarrangement med overnatning uden for skolens rammer.
Idet lejrskoler er en del af skolens virksomhed, er deltagelsen obligatorisk og gratis for eleverne. Dog kan forældrebetaling afkræves for så vidt angår udgifter til elevernes forplejning, jfr. undervisningsministeriets bestemmelser herom.


Det tilstræbes at alle elever deltager i flere lejrture i løbet af hele skoleforløbet. Der følges op ved skoleårets afslutning.

Indskoling (0. – 3. årgang)
I indskolingen gennemføres socialt orienterede arrangementer, som kan indebære max. 1 overnatning.

Mellemtrin (4. – 6. årgang)
Max 2 overnatninger pr. tur
Tilstræbe afvikling i løbet af 4. klasse

Udskoling (7. – 10. årgang)
Max. 4 overnatninger
Tilstræbe afvikling i løbet af 8. klasse

Udover ovennævnte kan der afvikles faglige og socialt orienterede ekskursioner og andre arrangementer.

Revideret og besluttet i Skolebestyrelsen maj 2016
Revideres maj 2017
Revideret september 2018
Revideret november 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Økonomi
Der afsættes i skolens budget for elevaktiviteter økonomi til afvikling af nævnte arrangementer.

Indskoling ifm. overnatning: 250 kr./deltager
4. årg.: 450,- kr./deltager
8. årg.: 550,- kr./deltager

Alle beløb excl. Moms.

Klassekassen kan supplere til entré-er