Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Lejrskole

Princip for afholdelse af lejrskoler

Lejrskole defineres som socialt – fagligt undervisningsarrangement med overnatning uden for skolens rammer.

Idet lejrskoler er en del af skolens virksomhed, er deltagelsen obligatorisk og gratis for eleverne. Dog kan forældrebetaling afkræves for så vidt angår udgifter til elevernes forplejning, jfr. undervisningsministeriets bestemmelser herom.   

Det tilstræbes at alle elever deltager i flere lejrture i løbet af hele skoleforløbet. Der følges op ved skoleårets afslutning.

Indskoling (0. – 3. årgang)

I indskolingen gennemføres socialt orienterede arrangementer, som kan indebære max. 1 overnatning.

 

Mellemtrin (4. – 6. årgang)

Max 2 overnatninger pr. tur

Tilstræbe afvikling i løbet af 4. klasse


Udskoling (7. – 10. årgang)

Max. 4 overnatninger

Tilstræbe afvikling i løbet af 8. klasse

 

Udover ovennævnte kan der afvikles faglige og socialt orienterede ekskursioner og andre arrangementer.

Godkendt i Skolebestyrelsen september 2022

Tages op igen september 2024

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Økonomi

Der afsættes i skolens budget for elevaktiviteter økonomi til afvikling af nævnte arrangementer.

 

 

Indskoling 1 overnatning: 250 kr./deltager

4. årg.2 overnatninger: 450,- kr./deltager/dag

8. årg. 4 overnatninger: 550,- kr./deltager/dag

 

Forældrene må opkræves statens takst for dagsdiæt

 

Alle beløb excl. Moms.