MENU
Aula_close Layer 1

Klassedannelse

Princip for klassedannelse

Formålet med nynormering er at alle klasser har et optimalt socialt og fagligt udviklende læringsmiljø. Målet er elevtrivsel og læring.

  • Eleverne placeres i klasser efter følgende prioriterede hensyn:
     
  1. Videreføre velfungerende grupperinger. Om muligt medtænkes relationer mellem børn og voksne i
          gruppen.
  2. Diagnoser/ handicapgrad
  3. Klassestørrelse
  4. Kognitiv og social udvikling
  5. Fysisk alder


Klasser nynormeres /sammensættes hvert år ifm. skoleårets planlægning. Arbejdet omkring nynormering starter, når hovedvisitationen er færdig. Teams i afdelingerne udarbejder forslag til klassesammensætning. På baggrund heraf beslutter skoleledelsen elevernes placering i klasserne

Princippet for klassedannelse skal give mening for alle interessenter, derfor skal formålet med og konsekvenserne af at danne nye klasser på alle direkte berørte årgange kommunikeres tydeligt og differentieret til medarbejdere, forældre og elever.
Personalet høres og ledelsen har ansvaret for nynormeringer.

Revideret og besluttet i Skolebestyrelsen
Maj 2016

Revideret og besluttet i Skolebestyrelsen
April 2019

Tages op igen april 2020