Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trivsel

Kløver-Skolens Princip for trivsel 

Formål:

En dynamisk skole med plads til forskellighed

På Kløver-Skolen arbejder medarbejdere, forældre og børn i fællesskab om at skabe et trygt og godt miljø med henblik på at udvikle tolerance og respekt i aktiv omsorg for hinanden.

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem hjem og skole er særdeles vigtigt for, at børnene kan trives, og et optimalt læringsmiljø er betinget af børn, der trives og er trygge.

Handleplan:

· at den enkelte elev føler sig værdsat

· at alle voksne er gode rollemodeller

· at forældre indbyrdes har en åben og direkte dialog med hinanden

· at skole og hjem respekterer de aftalte principper

· at alle tilstræber en anerkendende kommunikation

· at konflikter løses konstruktivt

Eksempler på hvordan trivselsprincipperne anvendes:

 • Pædagogiske værktøjer som ex. ”Trin for trin” og ”Sociale historier”
 • Spørgsmål til skole/hjem-samtaler
 • Elevsamtaler

 

Konkret håndtering og rollemodeller:

 • Lærerteamenes arbejde med sociale spilleregler
 • Elevrådets arbejde med undervisningsmiljøet

 

Kommunikation:

 • Skolehjemsamarbejde
 • Aula
 • APV
 • Indskrivningssamtaler
 • Samarbejde med andre professionelle
 • Sammenhænge ved visitation (samarbejde med institutioner og skoler)
 • Åbenhed vedr. elevplacering i klasser

 

Gode relationer:

 • Hytteture, ekskursioner og lejrskoler
 • Teamuger. Morgensamling.
 • Frikvarterer

 

Med henvisning til pjecen vejledning om disciplin, god adfærd og trivsel i folkeskolen og med afsæt i skolens værdigrundlag har Kløver-Skolen udarbejdet principper for trivsel. Fokus er på gode samværsformer mellem eleverne, elever og lærere og mellem forældre og skole og på, at alle parter i samarbejdet medvirker til et godt arbejdsklima. God trivsel handler om respekt, kommunikation og ansvarlighed – men også om at have gode relationer og om at have det sjovt.

Justeret og Besluttet i Skolebestyrelsen 

Oktober 2016

December 2020