MENU
Aula_close Layer 1

Understøttende undervisning

Princip for understøttende undervisning

Den understøttende undervisning skal støtte den enkelte elev i at udnytte egne faglige, sociale og
personlige potentiale i videst mulig omfang.

Den understøttende undervisning varetages af skolens eget personale eller personer fra foreninger,
Musikskole, Ungdomsskole o.lign. suppleret af skolens eget personale.

Skolen samarbejder tæt med foreninger og fritidstilbud med det formål, at eleverne opnår
handlemuligheder ift. eget liv og gode oplevelser.

Den understøttende undervisning tilrettelægges af årgangsteam med udgangspunkt i læringsmål og
placeres, så det giver rum til fordybelse og øger elevens selvhjulpenhed.

Revideret og godkendt i Skolebestyrelsen
Maj 2016

Revideres maj 2017